Subtotaal:   € 0.00
Afrekenen

Jos Schouwenaar

donderdag, 07 maart 2013 14:07

Zien

Yerseke is beroemd om haar mossels, oesters, kreeften en heerlijke vissoorten die er dagelijks vers worden gevangen en er even zo vers ook worden verwerkt, maar er is meer te zien dan dit alleen. Yerseke zit vol met pareltjes die ontdekt kunnen worden. "Volg het hart van Yerseke" is een wandelroute die je langs de mooiste plekken van Yerseke leidt.

Oesterputten

De oesterputten worden gebruikt als verwaterplaats en nat pakhuis voor oesters. De oesters liggen hier gereed om verzonden te worden naar vele landen in West Europa. De oesterputten zijn aangelegd tussen 1870 en 1885. De loodsjes om de putten heen, worden gebruikt om de opgeviste oesters te controleren en te sorteren op grootte en gewicht én om de oesters in te pakken voor verzending. Bij een laatste controle worden de oesters tegen elkaar getikt. Klinkt de oester hol, dan is ze niet eetbaar. In de verpakking worden de oesters op een dekentje van zeewier gelegd om ze fris te houden en om beschadiging te voorkomen.

Yersekse Vissershaven

De vissershaven van Yerseke is de thuishaven van Yersekse mossel- en oesterkotters. Dat de kotters uit Yerseke komen, is herkenbaar aan hun registratienummer. Het nummer wordt voorafgegaan door de letters YE. Er zijn ook dikwijls kotters uit andere plaatsen te zien, zoals uit Bruinisse (BRU), Zierikzee (ZZ), of uit Harlingen (HA). Dat komt omdat hier de enige mosselveiling ter wereld staat. In de haven worden aan een speciaal ponton de ladingen mosselen gemeten zo bepaalt met de hoeveelheid per schip. Via de mosselveiling worden de mosselen door een mosselkweker verkocht aan een mosselhandelaar. Een mooi kijkje in de aanvoer van het zwarte goud.

Oosterschelde

U staat hier bij het grootste Nationaal Park van Nederland, de Oosterschelde. Door zon, wind en vooral getij ziet de Oosterschelde er altijd anders uit. Soms heel glad, soms grauw en onstuimig. De bij eb droogvallende slikken en platen verdwijnen weer als de vloed opkomt. En achter de dijken wachten de inlagen en kreekgebieden: zichtbare herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee. De Oosterschelde is een belangrijk vogelgebied en een grote kraamkamer voor vele soorten vissen, schaal- en schelpdieren. Grote aantallen vogels en vogelsoorten vinden hier rust, voedsel en een plekje om te broeden. In een groot deel van de Oosterschelde worden mosselen en oesters gekweekt. In het oostelijk deel (rechts van u) hebben de mosselhandelaren hun natte pakhuizen, hun percelen. Percelen zijn herkenbaar aan de vele stokken (bakens) in het water. Veelal met een eigen kenmerk, zoals een vlag of een kerstboom.

Oosterschelde museum

Het Oosterscheldemuseum in het voormalige gemeentehuis van Yerseke staat vrijwel geheel in het teken van mosselen en oesters. De geschiedenis van de kweek krijgt aandacht, maar ook de huidige manier van werken. Het museum laat de lange weg zien die een mosselzaadje aflegt en toont hoe oesters in de oesterputten werden en worden gekweekt. Kreeftnetten, maatmanden, korren en ziften illustreren het vissersleven in Yerseke.

Mosselveiling

Hier bemonstert een medewerker van de mosselveiling de lading mosselen, welke door een mosselkweker voor verkoop zijn aangeboden. De bemonstering bestaat uit het tellen van de mosselen, het meten van de schelpgrootte, het vaststellen van het netto vleesgewicht en het percentage tarra. Onder tarra wordt verstaan lege schelpen, pokken, zeewier, krabben en zeesterren. Het resultaat van de bemonstering wordt op een bord in de veiling aangekondigd, waarna mosselhandelaren en mosselconservenbedrijven via een elektronisch systeem kunnen inschrijven op de aangeboden partijen. De bieder met het hoogste bod krijgt de hele lading toegewezen. De lading wordt dan "uitgezaaid" op het perceel van die koper. De mosselen wachten op het zgn.'verwaterperceel' tot ze benodigd zijn voor verwerking voor de consument.

Prins en Dingemanse interne rondleiding

Sinds 1880 specialist in zeevruchten. In Yerseke kun je een rondleiding krijgen door de bijzondere en smakelijke wereld van de schelpdierkweek. Met informatie over heerlijke schaal- en schelpdieren zoals mosselen en oesters. En over de zorg die door hen aan de kweek en verwerking van deze producten wordt besteed, zodat kwaliteit en versheid altijd gegarandeerd zijn. Zorgeloos genieten van al het lekkers uit de zee.

Le Petit Pêcheur rondleiding

Een bedrijf dat vele schaal- en schelpdieren uit heel de wereld invoert en in binnendijkse overdekte bassins bewaart voor bestellingen. Door een uitermate geavanceerd en goed filtersysteem van het zoute water mag dit bedrijf deze exoten hier verwateren. Door een permanente koeling in deze grote hal kan dit bedrijf het gehele jaar door, ook buiten het seizoen (op beperkte schaal), oesters leveren.

Yerseke moer

Een prachtig stuk natuurgebied, dat zich oorspronkelijk tot voorbij Goes uitstrekte. In 1850 werd het gebied doorsneden door het kanaal door Zuid-Beveland. Nog vroeger liep hier het riviertje de Gersicka, waar Yerseke haar naam aan ontleed. Het oude landschap is nog steeds te herkennen. Dit ontstond toen in de 15e eeuw, het veen werd afgegraven voor de zoutwinning, ook wel "moernering"genoemd. De Moer werd zelfs de belangrijkste bron voor de levering van zout in Europa. Tegenwoordig is dit gebied zeer belangrijk als rust-, voedsel- en broedgebied voor vele weidevogels, ganzen en eenden. Een bezoek meer dan waard.

donderdag, 07 maart 2013 13:22

Beleef het echte Yerseke

Het gevoel van de mensen in Yerseke, de bezienswaardigheden en het zien van de
productie maakt Yerseke tot een echte beleving. Liefhebbers van zeebanket moeten
Yerseke een keer gezien hebben, omdat je daar niet alleen het zeebanket kunt eten, maar
ook het leven en de productie eromheen kunt zien. Hoe mensen leven voor en van de
productie. En als je dat beleefd hebt, smaakt dat bordje zeebanket toch even iets
lekkerder. Kom naar Yerseke...

Waar je de liefde voor de zee kunt proeven.

donderdag, 07 maart 2013 00:00

Danny Nolet, Chefkok

screen 01Danny Nolet, Chefkok

Een chef-kok met passie in een familiebedrijf dat groot is geworden met al het moois uit de zee.

Over de smaak van Yerseke en de trots om met zoveel verse producten te werken. Bekijk de film

donderdag, 07 maart 2013 11:44

Jos & Zoon Sinke, Oesterkwekers

screen 02Jos & Zoon Sinke, Oesterkwekers

De oesterputten zijn hun pareltje. Een traditie die van vader op zoon wordt doorgegeven. Over de werking van de putten en de verschil in oesters die je in Yerseke kunt krijgen. Bekijk de film

donderdag, 07 maart 2013 00:00

Jos Steketee, Mosselkweker

screen 03Jos Steketee, Mosselkweker

De zee trekt, ieder weekend denkt Jos alweer aan de maandag. Dan kan hij de zee weer op. Over het werken in de natuur, dat per dag verschilt. Bekijk de film 

donderdag, 07 maart 2013 11:41

Annelies Pronker, Biologe

screen 04Annelies Pronker, Biologe

Vertelt vol passie over de band van Yerseke met de natuur en bovenal de Oosterschelde. Over het verschil in generaties en de liefde voor de zee. Bekijk de film

donderdag, 07 maart 2013 11:33

Disclaimer & privacy statement

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan bepaalde informatie onvolledig of niet (meer) correct zijn.
De op deze site aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie. Stichting Promotie Yerseke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van de hier aanwezige informatie worden ondernomen.
Deze site bevat links naar andere sites die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Stichting Promotie Yerseke is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze sites, noch voor het feit of de informatie die door of via die sites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.
Stichting Promotie Yerseke behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze site.

Privacy statement

Bezoekinformatie wordt gebruikt om het serviceniveau en effectiviteit van onze site te verbeteren.
Op deze pagina kun je lezen hoe Stichting Promotie Yerseke omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Dit op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 1 september 2001 van kracht is.
Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt hier toezicht op.
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Cookies

Bezoekinformatie van deze website wordt gemeten en geanalyseerd met Google Analytics. Het IP-adres van jouw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer te verzamelen.
Ook wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kun je in jouw browser 'cookies off' instellen of de 'cookies off'-button aanklikken.

IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren. De diensten van Google Analytics worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van onze website te verbeteren.

donderdag, 07 maart 2013 11:30

Over Yerseke

Yerseke is een prachtig dorp waar je het leven van de visserij proeft en beleeft. Het is het enige authentieke dorp waar het centrum ligt van alles wat met zeebanket te maken heeft. Hier is de oorsprong. De beleving van de zee, het zien van het productieproces en het daadwerkelijk proeven van al het moois uit de zee, maakt Yerseke tot een unieke beleving.

Historie Yerseke

Van oudsher is Yerseke een landbouwdorp. De boeren wilden ter afwisseling van de dagelijkse kost, die meestal uit eigen producten bestond, ook wel eens een visje vangen of mosselen gaan zoeken. Deze lagen bij laag water op de drooggevallen platen of langs de oevers van de Oosterschelde voor het oprapen.

Yerseke werd vanaf de 15e eeuw een echt vissersdorp; eerst woonden er vooral arme mosselboeren, maar toen met de oesterteelt werd begonnen, groeide Yerseke uit tot een betrekkelijk welvarend dorp, waar zich steeds meer mensen gingen vestigen, die afkomstig waren van andere streken.

Dat Yerseke een vissersdorp is geworden was het gevolg van de overstroming van 5 november 1530, toen de Sint Felixvloed, een heel groot gedeelte van het land rond de Stad Reimerswaal heeft weggevaagd, waardoor Yerseke ineens aan het water kwam te liggen. De plaats waar 18 dorpen ten onder gingen, bleek erg geschikt om mossels en oesters te kweken. Later werd dit het belangrijkste gebied waar de mossels kunnen verwateren, waar ze zich ontdoen van zand en slib alvorens ze worden verpakt en naar de consument worden gebracht.

De strenge winter in 1962/1963 kwam met veel ijsgang, waardoor de meeste oesters verloren gingen. Maar de Yersenaren bleven volhouden en begonnen naast de Zeeuwse platte oester ook met Japanse oesters te kweken, de zo genaamde creuses. Op dit moment zijn de creuses het hoofdproduct, terwijl de platte oester nog steeds de lekkerste oester is.

Partners

lepetitpecheur.png

Europees Landbouwfonds VVV Zeeland

europe

zeeland