U bevindt zich hier:disclaimer & privacystatement | Redactie Proef Yerseke

Redactie Proef Yerseke

donderdag, 07 maart 2013 11:33

Disclaimer & privacy statement

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan bepaalde informatie onvolledig of niet (meer) correct zijn.
De op deze site aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie. Stichting Promotie Yerseke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van de hier aanwezige informatie worden ondernomen.
Deze site bevat links naar andere sites die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Stichting Promotie Yerseke is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze sites, noch voor het feit of de informatie die door of via die sites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.
Stichting Promotie Yerseke behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze site.

Privacy statement

Bezoekinformatie wordt gebruikt om het serviceniveau en effectiviteit van onze site te verbeteren.
Op deze pagina kun je lezen hoe Stichting Promotie Yerseke omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Dit op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 1 september 2001 van kracht is.
Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt hier toezicht op.
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Cookies

Bezoekinformatie van deze website wordt gemeten en geanalyseerd met Google Analytics. Het IP-adres van jouw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer te verzamelen.
Ook wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kun je in jouw browser 'cookies off' instellen of de 'cookies off'-button aanklikken.

IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren. De diensten van Google Analytics worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van onze website te verbeteren.

donderdag, 07 maart 2013 11:30

Over Yerseke

Yerseke is een prachtig dorp waar je het leven van de visserij proeft en beleeft. Het is het enige authentieke dorp waar het centrum ligt van alles wat met zeebanket te maken heeft. Hier is de oorsprong. De beleving van de zee, het zien van het productieproces en het daadwerkelijk proeven van al het moois uit de zee, maakt Yerseke tot een unieke beleving.

Historie Yerseke

Van oudsher is Yerseke een landbouwdorp. De boeren wilden ter afwisseling van de dagelijkse kost, die meestal uit eigen producten bestond, ook wel eens een visje vangen of mosselen gaan zoeken. Deze lagen bij laag water op de drooggevallen platen of langs de oevers van de Oosterschelde voor het oprapen.

Yerseke werd vanaf de 15e eeuw een echt vissersdorp; eerst woonden er vooral arme mosselboeren, maar toen met de oesterteelt werd begonnen, groeide Yerseke uit tot een betrekkelijk welvarend dorp, waar zich steeds meer mensen gingen vestigen, die afkomstig waren van andere streken.

Dat Yerseke een vissersdorp is geworden was het gevolg van de overstroming van 5 november 1530, toen de Sint Felixvloed, een heel groot gedeelte van het land rond de Stad Reimerswaal heeft weggevaagd, waardoor Yerseke ineens aan het water kwam te liggen. De plaats waar 18 dorpen ten onder gingen, bleek erg geschikt om mossels en oesters te kweken. Later werd dit het belangrijkste gebied waar de mossels kunnen verwateren, waar ze zich ontdoen van zand en slib alvorens ze worden verpakt en naar de consument worden gebracht.

De strenge winter in 1962/1963 kwam met veel ijsgang, waardoor de meeste oesters verloren gingen. Maar de Yersenaren bleven volhouden en begonnen naast de Zeeuwse platte oester ook met Japanse oesters te kweken, de zo genaamde creuses. Op dit moment zijn de creuses het hoofdproduct, terwijl de platte oester nog steeds de lekkerste oester is.

Partners

lepetitpecheur.png

Europees Landbouwfonds VVV Zeeland

europe

zeeland